Základní infoLegislativaKatalog
  Chráněné dílny: Zpět na úvod
Základní info
 

Co katalog obsahuje?

Elektronický katalog obsahuje základní informace o  chráněných dílnách a zaměstnavatelských subjektech převážně zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením s podrobným popisem jejich předmětu činnosti a fotogalerií výrobků popř. služeb. Informace uvedené v katalogu byly získány formou dotazníkového šetření a fotodokumentace, která byla provedena v letošním roce mezi provozovateli chráněných dílen Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje. Katalog zahrnuje významnou většinu subjektů, která souhlasila se zveřejněním informací o jejich činnosti.

Vzhledem k dynamickému vývoji v sektoru nemohou být v katalogu zachyceny všechny změny. Může se stát, že v příštím roce dojde u některých organizací ke změnám ve výrobní činnosti nebo již nebudou splňovat podmínku zaměstnávání více než 50% osob se zdravotním postižením. Rozhodující je pro Vás potvrzení příslušného subjektu, že informace zveřejněné v tomto katalogu jsou v požadovaných parametrech relevantní.
 

Co říká Zákon č. 435 / 2004 Sb. o zaměstnanosti?

Zaměstnavatel je povinen zaměstnávat občany se zdravotním postižením ve výši povinného podílu. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25-ti zaměstnanci činí 4%. Při neplnění tohoto ustanovení má zaměstnavatel povinnost odvádět sankční poplatek ve výši 2,5 průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku na jednoho přepočteného zaměstnance. Pokud zaměstnavatel neplní stanovené procento, má ze zákona možnost využít náhradního plnění.

Proč využít náhradního plnění?

  • nechcete nést rizika spojená se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
  • náplň vaší organizace neumožňuje zaměstnávat pracovníky se  zdravotním postižením
  • chybí Vám finanční prostředky na sankce spojené s nedodržením zákona č. 435 / 2004 Sb.
  • disponujete finančními prostředky, ale chcete je efektivněji využít ku prospěchu vaší organizace odběrem výrobků a služeb chráněných dílen chcete zlepšit image vaší firmy

Rozhodli jste se pro využití náhradního plnění a chcete další informace?

  • kontaktujte pracovníky Sociální agentury osobně, emailem nebo telefonicky
  • kontaktujte pracovníky příslušného úřadu práce
  • kontaktujte přímo vašeho nejbližšího provozovatele chráněné dílny
  • navštivte www.socialniagentura.cz/katalog a získejte další informace o možnostech náhradního plnění z nově vytvořeného katalogu chráněných dílen Ústeckého, Libereckého kraje a Karlovarského kraje

Katalog je každý rok aktualizován. Zájemci o umístění v katalogu mohou telefonicky nebo osobně kontaktovat pracovníky Sociální agentury během celého roku.

Touto cestou děkujeme pracovníkům úřadů práce a chráněných dílen Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje za laskavé poskytnutí informací k sestavení elektronického katalogu.

 
 
(C) 2003 Sociální agentura, o.p.s. Created by www.jannovak.cz

Katalog byl vytvořen za podpory MPSV ČR, úřadů práce v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji, a Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci projektu BROÚK.
EUČRTento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Sociální agentura, o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.